ENSIA Audit

Vanaf 2017 is een jaarlijkse ENSIA audit op de implementatie van BIG bij gemeenten verplicht. Om goed voorbereid te zijn op de uitrol van ENSIA, kunt u bij ons testen in welke mate er voldaan wordt aan de ENSIA normen.

Onze aanpak

De ENSIA Audit wordt altijd uitgevoerd door de onafhankelijke en gekwalificeerde IT-auditoren van SafeHarbour. Aan de hand van het normenkader geven we u inzicht in de stand van zaken. Om de algehele beveiliging te vergroten kijken wij verder dan de normen, op zoek naar mogelijk zwakke plekken in uw organisatie. Hierop attenderen we u en zo bent u verzekerd van een optimale beveiliging. Onze stappen zijn:

 • Het opvragen van stukken;
 • Het interviewen van betrokkenen;
 • Lijncontroles en controles op dossiers en logging;
 • Uitkomst van analyse vastleggen in rapportage;
 • Rapport geeft bevindingen en oordeel weer over de implementatie.
 • Handvatten voor u om te gebruiken voor het aanpassen van het traject.

De rapportage wordt altijd met u afgestemd voordat we deze definitief maken. Na de afstemming volgt de definitieve versie en een presentatie aan de betrokkenen.

BIG-ENSIA - SafeHarbour

Investering

De scope van deze ENSIA Audit kunnen we in overleg bepalen. Dit varieert van een quickscan tot onderzoek naar het gehele normenkader van zo’n 100 normen. Daarnaast kijken we naar:

 • De opzet: zijn de maatregelen goed beschreven?
 • Het bestaan: zijn de maatregelen geïmplementeerd?
 • De werking: worden de maatregelen consequent nageleefd?

Wij bieden de audit aan voor een vast bedrag afhankelijk van scope en diepgang:

 • Audit op de opzet
 • Audit op de opzet en bestaan
 • Audit op de opzet, bestaan en werking

Meer informatie?

Neem contact op met Erwin Boerhoop per e-mail via erwin@safeharbour.nl of door te bellen naar 06 20 538 114.

Afspraak maken

SafeHarbour Audit stappenplan

Oriënteren
Onderzoeken
Evalueren

Bekijk ook deze Audits

Heeft u hulp nodig bij het samenstellen van een auditdossier of wil u een BIG / ENSIA Audit door ons laten uitvoeren?

Maak een afspraak >>